Wie zijn wij

De Roege Boys (RGB) is een ondersteunende organisatie voor iedereen uit Vinkhuizen.

We helpen professionals uit de wijk door mee te denken over verschillende sociale vraagstukken. Maar we bieden ook hulp in hele praktische vorm. Zoals onder andere het opknappen van oude fietsen om deze vervolgens te verstrekken (via de professionals) aan minderbedeelden, het ondersteunen van een vaste netwerkborrel in Vinkhuizen.

We helpen bij evenementen in de wijk. Bijvoorbeeld bij End Of Summer.Onze hulp kan bestaan uit meehelpen bij de organisatie, maar ook uit het opbouwen en afbreken van materialen of het verstrekken van zelfgemaakte speeltoestellen.

We zijn er ook voor kleinere initiatieven, zoals het repareren van een tafeltje voor een jongedame of het plakken van een band voor een kleine jongen.

We richten ons vooral op ondersteunende activiteiten, maar we willen niet de feeling kwijtraken met het organiseren van evenementen. Daarom organiseren we jaarlijks zelf ook een grote evenement de spooktocht

Ontstaan RGB

RGB is ontstaan in 2014. Vanuit het MJD kwam toen het verzoek om een spooktocht te organiseren voor de jeugd van de wijk Vinkhuizen. Samen met een enthousiaste buurtbewoner zijn ze aan de slag gegaan. Er is een oproep gedaan aan alle bewoners uit de wijk en uiteindelijk is er een groep van maar liefs 60 vrijwilligers ontstaan om deze happening te laten plaatsvinden.

Uit deze groep zijn uiteindelijk een aantal enthousiastelingen bij elkaar gebleven om meer te betekenen voor onze wijk. Zij hebben zich De Roege Boys genoemd, verwijzend naar de locatie van hun eerste succes: het Roege bos.

Marcel_wijken_voor_jeugd_3285 (Medium)Er is samenwerking gezocht met diverse partijen, zoals het MJD en WOV. Daarnaast wordt er actief deelgenomen aan bijeenkomsten, zoals het WMO-overleg, netwerkborrels en een voorstelronde aan gemeente en professionals. Hierdoor hebben we inmiddels enige bekendheid opgebouwd en hebben we de beschikking gekregen over onze prachtige werkplaats in de Backbone050 aan de Travertijnstraat.