Contactgegevens

Stichting De Roege Boys
Correspondentie graag via: info@deroegeboys.nl
(op verzoek sturen we u het correspondentieadres, welke om reden van privacy, hier niet wordt gepubliceerd)
KvK 74442813
IBAN NL75 RABO 0341 7735 49