Wie we zijn

Het (oude) Bestuur van De Roege Boys in 2021

Stichting De Roege Boys is een vrijwilligersorganisatie en bewonersinitiatief van mensen uit de Groningse wijk Vinkhuizen, die uit onvrede en sociale motivatie iets willen doen aan armoedebestrijding en aan verbetering van de sociale leefomgeving.

Het bestuur bestaat uit 4 ‘oudere’ leden en 2 jonge talenten, die elk hun eigen expertise, inzet en creativiteit inbrengen. Daaromheen is er een groep van 50 vrijwilligers die meedoet met de uitvoering van evenementen en eigen creatieve ideeën inbrengt, zoals de acteurs van de spooktocht, die zelf kostuums en grimage bedenken.

Ontstaan

De Roege Boys is ontstaan in 2014. Vanuit de WIJ, destijds nog het MJD geheten, kwam het verzoek om iets te organiseren voor de jeugd, waar ook de mensen met de allerlaagste inkomens aan mee konden doen. Het idee was om een spooktocht te organiseren en de MJD is samen met een enthousiaste buurtbewoner aan de slag gegaan. Er is een oproep gedaan aan alle bewoners uit de wijk en uiteindelijk is er een groep van maar liefst 60 vrijwilligers ontstaan om deze happening te laten plaatsvinden.

De Roege Boys in 2016
De Roege Boys in 2016

Uit deze groep zijn uiteindelijk een aantal enthousiastelingen bij elkaar gebleven om meer te betekenen voor onze wijk en die hebben zich De Roege Boys genoemd, verwijzend naar de locatie van hun eerste succes: Het Roege Bos.

In de jaren daarna is er samenwerking gezocht met diverse partijen, zoals de WIJ en het Wijkoverleg Vinkhuizen (WOV). Sindsdien wordt er actief deelgenomen aan bijeenkomsten, overleg en netwerkbijeenkomsten met de gemeente en professionals.
Hierdoor heeft de Roege Boys inmiddels bekendheid opgebouwd en beschikking gekregen over een prachtige werkplaats aan de Metaallaan.

Stichting

Ondertekening van de akte

Na vijf spooktochten en diverse evenementen blijkt het toch lastig te zijn voor de gemeente en andere partijen om fondsen ter beschikking te kunnen stellen. Om de toekomst te waarborgen, wordt, op advies van de toenmalige wethouder Paul De Rook, op 29 maart 2019 de Stichting De Roege Boys opgericht.